NOVI GRAD / BOSANSKI NOVI

English
Izbor

Poznate ličnosti

Lazar Drljača

Mladen Oljača

Stojan Ćelić

Dragan Kolundžija

Đoko Mazalić

Ljubo Jandrić

Milan Karanović

Drago Todić

Mladen Karan

Oste Erceg


Kultura
Poznate ličnosti

Znamenitosti

Sponzor
Izradu ovog dijela prezentacije financijski je podržala Opština Novi Grad / Bosanski Novi.

 

Poznate ličnosti
DRAGO TODIĆ

Drago Todić je rođen 1952. godine u selu Matavazi, opština Novi Grad. 1971. godine završio je gimnaziju u Novom Gradu, a Pedagošku akademiju (grupa istorija-geografija) u Banjaluci 1973. godine. Studije geografije završio je u Novom Sadu. Od 1982. do 1995. godine bio je direktor Radničkog univerziteta u Novom Gradu gdje je mnogo radio na polju andragoškog obrazovanja. Kroz razne vidove obrazovanja, pod njegovim rukovodstvom, u Radničkom univerzitetu obrazovano je oko 5.000 polaznika raznih struka i zanimanja. Uz stručni rad puno je radio i kao društveno politički radnik u više političkih struktura i organizacija. Odlukom Vlade Republike Srpske do 2000. godine radio je na mjestu direktora Radija Novi Grad.

Postdiplomske studije i odbranu magistarskog rada, na smjeru Regionalna geografija, završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci. Doktorirao je 2004. g.

Do sada je učestvovao na više seminara i naučnih simpozija iz oblasti geografije i drugih oblasti obrazovanja. Objavio je nekoliko naučnih i stručnih radova iz struke u časopisima koji se izdaju na više fakulteta u RS i SR Jugoslaviji. Osnovni interes naučnog rada odnosi se na prostor opštine Novi Grad. Živi i radi u Novom Gradu.


Autorsko pravo © 2004 Dragan Kalinić Sva prava zadržana.