NOVI GRAD / BOSANSKI NOVI

Opšti podaci

Izbor

Kultura
Poznate ličnosti

Znamenitosti

 

Poznate ličnosti
DRAGO TODIĆ

Dr Drago Todić rođen je 1952. godine u selu Matavazi, opština Novi Grad. Osnovnu školu završio je u 1967. godine u susjednom selu, a gimnaziju u Novom Gradu 1971. godine. Pedagošku akademiju na grupi istorija-geografija završio je u Banjaluci 1973. godine. Po završetku Pedagoške akademije radio je kao nastavnik u osnovnim školama na području novogradske opštine sve do 1982. godine. Studije geografije završio je u Novom Sadu sa visokom prosječnom ocjenom, a od 1982. do 1995. godine bio je direktor Radničkog univerzitta u Novom Gradu gdje je uz pomenute poslove puno radio na polju andragoškog obrazovanja. Uz stručni rad puno je radio kao društveno-politički radnik u više političkih struktura i organizacija.

Povremeno je, prema potrebi, radio u Mješovitoj školi u Novom Gradu gdje je predavao turističku, privrednu i regionalnu geografiju. Kroz razne vidove obrazovanja u Radničkom univerzitetu pod njegovim rukovodstvom obrazovano je oko 5.000 polaznika raznih struka i zanimanja. Odlukom Vlade Republike Srpske do 2000. godine radio je na mjestu direktora Radija Novi Grad.

Postdiplomske studiju i odbranu magistarskog rada, na smjeru Regionalna geografija, završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci. Doktorirao je 2004. g.

Do sada je učestvovao na više seminara i naučnih simpozija iz oblasti geografije i drugih oblasti obrazovanja. Objavio je nekoliko naučnih i stručnih radova iz struke u časopisima koji se izdaju na više fakulteta u Republici Srpskoj i SR Jugoslaviji. Osnovni interes naučnog rada odnosi se na prostor opštine Novi Grad gdje je autor ove knjige proveo sav svoj dosadašnji radni vek. U svom radu nesebično je pomago i drugima da što uspješnije završe započete studije i druge poslove i radne zadatke.  Živi i radi u Novom Gradu.

Autorsko pravo © 2004 Dragan Kalinić Sva prava zadržana.