NOVI GRAD / BOSANSKI NOVI

English

Poznate ličnosti

Lazar Drljača

Mladen Oljača

Stojan Ćelić

Dragan Kolundžija

Đoko Mazalić

Ljubo Jandrić

Milan Karanović

Drago Todić

Mladen Karan

Oste Erceg


Kultura
Poznate ličnosti

Znamenitosti

Sponzor
Izradu ovog dijela prezentacije financijski je podržala Opština Novi Grad / Bosanski Novi.

 

Poznate ličnosti
MLADEN KARAN

Rođen je 1951.godine u Velikoj Žuljevici, opština Novi Grad (bivši Bosanski Novi).

U Novom Gradu završava gimnaziju. Od 1970. do 1973. god. pohađa studij Filozofije i sociologije na Zagrebačkom univerzitetu. 1977. god. nakon kraćeg boravka u Milanu, upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira 1982. god. u klasi prof. Vasilija Jordana.
U hrvatskoj prijestolnici, gdje ostaje do 1991.god. aktivno učestvuje u radu HDLUZ-a (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb). Izbijanjem građanskog rata, napušta Hrvatsku i prelazi u Beograd gdje ostaje do juna 1992. god.

Od 1992. živi i radi u Firenci.


Autorsko pravo © 2004 Dragan Kalinić Sva prava zadržana.