NOVI GRAD / BOSANSKI NOVI

English
Kultura
Poznate ličnosti

Sponzor
Izradu ovog dijela prezentacije financijski je podržala Opština Novi Grad / Bosanski Novi.

Prateća ponuda

Smještaj

Restorani

Izlasci

Prirodna bogatstva


Ribolov i lov

Seoski turizam

Znamenitosti


Znamenitosti

•  Arheološki lokaliteti (Mekote, Maslovare-Blagaj, Vodice),

•  Stara arhitektonska ostvarenja (gradska vjećnica, zgrada biblioteke , nekadašnje apoteke),

                                                   

•  Muzej sa galerijom,

•  Crkve (Savremena gradska crkva svetih apostola Petra i Pavla, crkva u Velikoj Ruiškoj, Vedovici, Rudicama i Dobrljinu),

                                   

•  Spomenici iz NOB-e (majka partizanka, Velika Ruiška, Gligino brdo, Blatna i dr.),

•  Spomenici iz građanskog (etničkog) rata (centralni spomenik u Novom Gradu, Radomirovac i Dobrljin).

                    


 

Autorsko pravo © 2004 Dragan Kalinić Sva prava zadržana.