OCKI - Omladinski centar za kreativnost i inicijativu
Donje Vodičevo
 


AKTIVNOSTI

U svom veoma kratkom vijeku postojanja OCKI implementira akciju uređivanja i održavanja lokalnog groblja palih boraca u Donjem Vodičevu i program pomoći štićenicima Staračkog doma u Devetacima.

U međuvremenu je započet projekat pod nazivom ''Dani kreativnosti'' koji je detaljno opisan u nastavku.

Navedene činjenice dokazuju da je OCKI jedna od aktivnijih omladinskih organizacija na području teritorije opštine Novi Grad.

 

 

IDEJA PROJEKTA

S obzirom da su mladi ljudi nosioci budućnosti našeg društva i da je njima ostavljeno veoma malo prostora za izražavanje, pokrenuta je inicijativa da se kroz konkurs za kreativne radove u više različitih kategorija, doprinese proširivanju stvaralačkog prostora te da se na taj način stvori podloga za rast kreativnosti kod mladih ljudi.

Na taj način spriječićemo gubitak entuzijazma kod mladih i odlazak u privredno razvijenije zemlje, odnosno zadržaćemo ih na ovim prostorima.

 

KONKURS

Realizacija projekta je zamišljena u formi konkursa. Potreba, kao i istovremena oskudica za kreativnim stvaralaštvom su evidentna svakodnevica. Izdavačke kuće objavljuju radove, ne najkreativnijih nego najustrajalijih autora, što smatramo nekorektnim. Mlad i neiskusan kreativac je svjestan prekomplikovanosti administriranja i nemogućnosti finansiranja izdavanja svojih djela.

Nedostatke ćemo otkloniti tako što ćemo objaviti konkurs za najbolje radove u sledećim kategorijama:

  • pjesma
  • pripovjetka
  • esej
  • fotografija
  • likovni rad ( slika, crtež )
  • karikatura.

Nakon što se prikupljeni radovi ocijene od strane stručne komisije, te najbolji nagrade, pokrenuće se pripremanje i objavljivanje knjige i digitalnog medija ( CD-a ) sa većinom prikupljenih radova.

Projekat će se realizovati u saradnji sa Kulturno obrazovnim centrom iz Novog Grada.

 

CILJEVI PROJEKTA

•  Podstaći kreativno stvaralaštvo kod mladih ljudi na teritoriji naše opštine;

•  Zainteresovati što veći broj mladih za aktivnosti u okviru omladinskih i drugih nevladinih organizacija;

•  Prikupiti što više kreativnog materijala te isti objaviti;

•  Stvoriti određenu bazu podrške za dalju implementaciju “ Dana kreativnosti ”.

 

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA 

1. ISTRAŽIVANJE STAVA O KREATIVNOSTI NA NAŠIM PROSTORIMA

Članovi OCKI-a će putem direktnih kontakata, odnosno sastanaka, istražiti zainteresovanost privrednih subjekata i institucija za učešće u ovom projektu. Od institucija je planirano dobiti podršku od Opštine Novi Grad, Mješovite škole “ Đuro Radmanović ” i Narodne biblioteke iz Novog Grada.

2. PRIPREMA

U ovoj fazi se očekuje potpisivanje ugovora o sponzorstvu sa privrednim subjektima. Nakon tog se prelazi na štampanje propagandnog materijala i objavljivanje oglasa putem medija, čime se zvanično otvara konkurs.

3. KONKURS

Konkurs se objavljuje za navedenih šest kategorija i trajaće 20 dana. Punktovi za prijem materijala će se nalaziti u Novom Gradu i u Donjem Vodičevu (po jedan). Paralelno sa tim će se formirati stručna komisija (ugledni prosvjetni i kulturni radnici) za pregledavanje i ocjenjivanje radova.

4. MANIFESTACIJA

Manifestacija je planirana za kraj oktobra 2004. godine uz prisustvo nekih medijskih kuća. Nakon što se radovi pregledaju i ocijene, na ovoj manifestaciji će se dodjeliti nagrade za najbolje radove iz svih šest kategorija.

5. OBJAVLJIVANJE RADOVA

Najbolji radovi iz svih navedenih kategorija će se skupiti, klasifikovati i objaviti u vidu knjige i CD-a. Ovo izdanje će obuhvatiti širi spektar najboljih radova i predstavljaće sveobuhvatan odraz kreativnosti mladih ljudi na našim prostorima. Ovisno o mogućnostima, nakon toga će se potencirati organizacija izložbe na kojoj bi ti radovi bili prezentovani.

6. OČEKIVANI REZULTATI

Prema navedenim pretpostavkama, očekuju se sledeći rezultati:

•  saradnja u obliku sponzorstava sa 10 privrednih subjekata

•  dobijanje podrške od najvažnijih kulturnih i obrazovnih institucija u Novom Gradu

•  velika količina prikupljenog materijala

•  stavljanje pitanja mladih na dnevni red

•  uključivanje medija u ovaj proces.

Korisnici ovog projekta su svi mladi ljudi kreativnog duha. Oni će kroz ovaj projekt osjetiti potrebu za njihovim angažovanjem i da, uprkos svim problemima sa kojima se susrećemo, mogu graditi svoju budućnost u ovoj zemlji, odnosno na ovim prostorima.

Sponzori ovog projekta su navedeni na stranici Partneri i sponzori.

 
Autorsko pravo © 2004 OCKI. Sva prava zadržana.